PUNCH TOOL

توضیحات محصول

این وسیله برای قرار دادن سیم های شبکه (cat 5,5e,6 wire) در درون پچ پنل و کیستون ها استفاده می شود.

افرادی که از این محصول بازدید کرده اند موارد زیر را پیشنهاد می کنند:
1. CRIMPING TOOL 4,6,8 PIN
2. CRIMPING TOOL 6.8 PIN
3. LINK TESTER 3LW
4. LINK TESTER USB

نسخه Ecatalouge

نظرات کاربران

تصویر امنیتی تصویر امنیتی جدید

درایور